1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név HAYPÁL Alapítvány
székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3
bejegyző határozat száma:   11.Pk. 60866/96
nyilvántartási szám:   6388
képviselő neve:   Dr .Miklódy Márta
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Haypál Alapítvány célja az idősek, rászoruló személyek gondozása, idősek, fiatalok laki gondozása, az Egyházközség diakóniai munkájának támogatása. Egyéb egyházi és alapítványi érdekeket szolgáló közösségi támogatás, oktatási költségtámogatás

 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:   Az 1997.évi CLVI.Tv 26. § c bekezdés, 2,4,5,6,7,10,11,13 pontok szerinti cél szerinti tevékenységek
a közhasznú tevékenység célcsoportja: Bp. I. és II. ker.-idősek, gyerekek, fiatalok, rászorulók

Egyházközségi tagok

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

több száz rászoruló idős, fiatal,
I. és II.ker-i lakosok

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Műemlék templom rakparti lépcsőjéhez elkészült kovácsoltvas korlát

I.ker-i idősek részére beteg-és családlátogatás, idősgondozás, diakóniai háló,karitatív programok, közösségi alkalmak és támogató programok létrejötte
Fogyatékos gyermekek napközi otthonába készségfejlesztő játékok vásárlása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

 Önkormányzati támogatás

150.000 Ft

Idősek támogatása, közös kirándulás a Mátrába program kerületi időseknek
 „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány támogatás

150.000 Ft

Műemlék templom kovácsoltvas lépcsőkorlát

 Központi állami támogatás

510.291 Ft

Műemlék templom kovácsoltvas lépcsőkorlát
Fogyatékos gyerekek napközi otthonába készségfejlesztő játékok
Az Alapítvány céljaiban felsorolt karitatív programok megvalósítása, a cél szerinti csoportok támogatása

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 Nem volt

 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 -

 0

 0

 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

 0

0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

 963

823

ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

505

510

D. közszolgáltatási bevétel

150

 150

E. normatív támogatás

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

308

163

H. Összes ráfordítás (kiadás)

825

733

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

0

 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

825

733

K. Adózott eredmény

138

90

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2³0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)³0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)³0,02]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)³0,5]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2³10 fő]

Igen

Igen