EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJKIOSZTÁS  ÉS KIÁLLÍTÁSOK MEGNYITÁSA

 A Haypál Alapítvány és a Budai Református Egyházközség által kiírt bibliai témájú gyermekrajz pályázatra közel 2000 rajz érkezett az egész Kárpát-medencéből, Magyarország mellett Vajdaságból, Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről, de jöttek rajzok Svédországból és Hollandiából is.

A szakemberekből álló zsűri válogatása alapján a díjazott alkotásokból két kiállítás is megrendezésre került az eredményhirdetés időpontjában. Az egyik a XIII. Budavári Mosolynapok keretében a Magyar Kultúra Alapítvány székházában (Budapest, I. kerület Szentháromság tér 6. Budavár Folyosó Galéria). Itt az alkotások 2006. május 26-ig voltak kiállítva. A díjazott képek másik fele a Budai Református Egyházközség gyülekezeti termében kerültnek bemutatásra. (Budapest, I. Szilágyi Dezső tér 3.)

A rajzok szépsége és száma minden várakozáson felüli volt. Az összes pályázó részére küldtünk emléklapot, határainkon innen és túl is. Ezzel szerettük volna elismerni és honorálni az összes pályázó és a segítő tanárok erőfeszítését, munkáját. Minden határon túli intézmény kapott egy hitmélyítő könyvet is, melyet a Haypál Alapítvány jelentetett meg 2005. karácsonyára. A szakemberekből álló zsűri, – Balla Gábor szobrászművész, Kő Boldizsár képzőművész, Luzsicza Árpád képzőművész – Haász István Munkácsy-díjas festőművész, egyetemi docens elnökletével nagyon nehezen hozta meg döntését. Végül hetvenöt munkát részesítettek különdíjban és helyezésben.

A díjazottak meghívást kaptak  a 2006. május 14-i, vasárnapi tíz órás istentiszteletre, a Budai Református Egyházközség Szilágyi Dezső téri  templomába, ahol a nagyváradi Keresztyén Egyetem Vegyeskara szolgált Berkesi Sándor vezetésével. Igét Illés Dávid a gyülekezet lelkésze hirdetett. A díjazott gyerekek és kísérőik, az 50 tagú kórus és a gyülekezet színültig megtöltötte a szépséges templom padjait, és a székeket. A gyerekek az istentisztelettel párhuzamosan tartott gyerekfoglalkozás keretében gyönyörű krétarajzokkal díszítették a templom körüli járdát. Az istentisztelet után mindenki megtekintette a gyülekezeti teremben kiállított alkotásokat, majd a gyülekezet tagjai által készített sok finom süteménnyel látták vendégül a kis alkotókat, szüleiket, testvéreiket, tanáraikat. A gyerekek számára még egy fagyizás is befért a programba.

Az eredményhirdetés 12,15-kor vette kezdetét a templomban. A díjazás korcsoportonként történt. Voltak különdíjasok és helyezettek. A jutalmazásban részesült gyerekek és tanárok részére a jutalmat felajánló könyvkiadók és intézmények jóvoltából nagyon gazdag ajándékcsomagok kerültek összeállításra. Több gyülekezeti tag saját különdíjat hozott létre a neki tetsző alkotás készítőjének. Az eredményhirdetést követően a mintegy 200 fős vendégsereget a gyülekezet szorgos kezű asszonyai által készített szendvicsekkel a templom körüli ligetben rendezett kerti partin láttuk vendégül csodálatos, verőfényes időben. Sok-sok, messzi távoli településről voltak vendégeink, még Vajdaságból és Felvidékről is jöttek gyerekek, szülők, tanárok.

A program befejezéseképpen a másik kiállítást 14,30-kor Badacsonyi Ildikó nyitotta meg a Magyar Kultúra Alapítvány székházában, a Budavár Folyosó Galériában, méltatva a kis alkotók rendkívüli tehetségét és a képek szépségét. Egy igazán gazdag, szeretetteljes napot élhettünk át együtt, kicsik és nagyok egyaránt.

A díjazott alkotások mellett a többi magas színvonalú alkotást is a széles publikum elé tárták.  2006. augusztus 7-13-a között a Magyar Kultúra Alapítvány székházának földszinti Aulájában és a Kerengőben több száz kép bemutatására kaptunk lehetőséget. A két színhelyen kiállított anyag meghívást kapott Soltvadkertre, szeptember-októberi hónapra az ottani kulturális program részeként.

Álljon itt, hogy a pályázatot kiíró két intézmény mellett még kik támogatták a rendezvény létrejöttét: A fővédnökséget Dr. Nagy Gábor Tamás, Budapest I. kerület polgármestere vállalta el. A Budavári Önkormányzat 100.000 ft-tal járult hozzá a költségek fedezéséhez, melyet a Haypál Alapítvány részére pályázati úton biztosított. A Kálvin, a Luther, a Harmat, a Kráter, a Széphalom, a Hungarovox, a Közdok, a Hét Krajcár, a Szent István Társulat, az Apáczai és Móra könyvkiadók és a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságának Titkársága sok szép könyvet adományozott a jutalmazáshoz, összesen mintegy 1 millió forint értékben. A Magyar Állami Operaház, a Margit-szigeti Bringóhintó Kft és a Fővárosi Növény-és Állatkert ingyen tiszteletjegyeket biztosított a jutalmazáshoz, melyeket a sok szép munka közül is kiemelkedően magas nívójú alkotások készítői kaptak. A Mesterkéz Kft az óvodások részére asztali alátétet ajándékozott az összes óvodás és a kiemelkedő eredményt nyújtó két óvoda számára. Ajándék virágcsokrokat kaptunk a Ráday utcai Jutka virágüzlettől, fagyit és ásványvizet az Agrokor Kft-től, a Ledo Fagylaltgyártól és a Fonyódi Ásványvíz Rt-től. A Magyar Kultúra Alapítvány ingyen biztosított helyet a kiállítás számára. Bettes István felvidéki magyar költő honorárium nélkül rendelkezésre bocsátotta verseit a Haypál Alapítvány által megjelentetett hitmélyítő könyvhöz, mely megjelenéséhez a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány is támogatást nyújtott. Ebből a könyvből minden díjazott és minden jelen lévő pályázó kapott 1-1 példányt ajándékba. Luzsicza Árpád, – évtizedek óta az I. kerületben lakó képzőművész – a kiállítás méltó megrendezéséhez képkereteket biztosított, a zsűri munkájában is részt vett és mindkét kiállítás rendezését elvállalta. Több, mint száz ajándékcsomag talált gazdára, alig volt olyan csomag, amelynek a címzettje nem tudott eljönni. Ezeket a későbbiek során eljuttattuk a címzettekhez a kialakított szeretetlánc segítségével.

A legjobb magyarországi oktatási intézmény: a sajóládi Fráter György Általános Művészeti Iskola Wágner Géza tanár úr vezette csapata. A legkiemelkedőbb határon túli intézmény címet Grubanov Martinek Emília tanárnő vezetésével működő szabadkai Studio Bravo Képzőművészeti Műhely nyerte el. A határon túli óvodák legjobbjának a kézdivásárhelyi Vackor Napközis Otthon Csipike csoportja minősült, Simon Izabella és Gábor Klára óvónők vezetésével. A magyarországi legjobb óvoda címet a makói Bárka Református Óvoda kapta.  Sándor Katalin gyógypedagógus az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthon lakói között kifejtett kimagasló munkájáért kapott elismerést. Krebsné Tuska Zsuzsa tanárnő a soltvadkerti Kossuth Lajos Általános és Művészeti Iskola tanára magas szintű oktatói tevékenységéért kapott elismerést. Rajtuk kívül még tizenkettő határainkon inneni és túli tanár, óvónő kapott dicsérő oklevelet és könyvjutalmat.