A Haypál Alapítvány 1996-ban jött létre, alapítója a Budai Református Egyházközség.

Kiről kapta alapítványunk a nevét?

Haypál Benő  gyülekezetünk első lelkésze volt. A Budai Református Egyház megalapításától és templomunk felszentelésétől, 1896-tól kezdődően haláláig (1926) szolgált lelkipásztorként Szilágyi Dezső téri templomunkban.

Szolgálatát innentől fia, Haypál Béla folytatta, 1926-1968 között. Így gyülekezetünk szorosan kötődik a Haypál névhez.

Alapító okirat

Mi, akik ismerjük a Biblia parancsát:

aki tudna jót cselekedni és nem teszi, bűne az annak  (Jakab 4.17.)

Az Igének engedve jutottunk arra az elhatározásra, hogy az alább felsorolt célokkal

Alapítványt hozunk létre.

Céljaink:

-idősek, rászoruló személyek gondozása, elsősorban az I. és II. kerület területén

-idősek, fiatalok lelki gondozása

-az Egyházközség diakóniai munkájának támogatása

-egyéb egyházi és alapítványi érdekeket szolgáló közösségi támogatás

-egyéb egyházi és alapítványi érdekeket szolgáló oktatási költségtámogatás.

Alapítványunk közhasznúsági fokozattal rendelkezik, a Fővárosi Bíróság 6388 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Adószámunk: 18083732-1-41

OTP számlaszámunk: 11701004-20189529

Az alapítvány ügyintéző és képviseleti szerve a Kuratórium.

Az alapítvány működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Alkalmazottaink nincsenek, tevékenységünket önkéntesek segítségével végezzük.

Alapítványunk nyitott:

hozzá bármikor bel- és külföldi természetes vagy jogi személy csatlakozhat, címes vagy anonim módon vagyoni támogatást, juttatást, járadékot vagy más időszaki szolgáltatást rendszeresen vagy eseti jelleggel teljesíthet.

Cél-támogatásokat is szívesen fogadunk.

Programjaink megvalósítását mintegy 20 fős rendszeresen szolgáló önkéntes csapat végzi. Örömmel fogadunk újabb önkéntes szolgálókat is.

Az alapítvány tevékenysége  szorosan kötődik a Diakóniai Bizottság munkájához, célkitűzéseihez és programjaihoz.

Rendszeresen veszünk részt pályázati kiírásokon, az itt nyert összegek  és természetesen az adományok, szja 1%-os felajánlások segítségével az alábbi, programokat valósítottuk meg, ill. folytatjuk a megvalósítását:

-idősgondozás területén:

 évente kétszer rendezünk szeretetvendégséget  75 év feletti gyülekezeti tagjaink számára, az adventi alkalommal  karácsonyi csomaggal is kedveskedünk nekik.

Ehhez alapítványunk rendszeresen anyagilag hozzájárul.

-diakóniai háló – „Segítsük egymást” program:

Diakónusunk és segítői rendszeresen látogatják és segítik a betegeket, nehéz helyzetben lévő családokat. Gépkocsi szolgálatot szerveztünk, ahol a gyülekezeti tagok vállalják a mozgásukban korlátozottak szállítását (vasárnaponként Istentiszteletre, kórházi kivizsgálásra, kezelésre stb.)

-ingyenes egészségügyi szaktanácsadás, előadások, egészségügyi ismeretterjesztés megszervezése önkéntesek segítségével

Élethelyzeti problémák megoldásához rendszeres segítségnyújtás, lelki tanácsadás indult be:

Kék kereszt önsegélyező csoport indítása: szenvedélybetegségből szabadultak, depresszióban szenvedők és családtagjaik számára ad a közösség és szakember támaszt, segítséget a probléma elhordozásához vagy tanácsot a megoldáshoz.

-„névtelen segítő kezek” program:

ennek keretében a szállodákból leselejtezett különféle használati tárgyakat juttatunk el  (egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális) rászorult intézmények részére.

2004 óta működő programunk által 2008-ban továbbított adományok összértéke meghaladja a 2 millió forintot, ezzel sok segítséget nyújtottunk a nehéz gazdasági helyzet miatt sokszor teljesen ellehetetlenült intézmények és nehéz sorsú családok számára.

a Haypál alapítvány saját forrásából rendszeresen nyújt támogatást a határon túli, nehéz sorsú gyermekek gondozását végző intézmények részére.(Kárpátalja, Erdély, Vajdaság)

 

-hajléktalan-gondozás:

nehéz sorsúak segítése, utcai szolgálatok megszervezése, melegétel osztás, alkalmanként használt ruha, takarók, élelmiszer és tisztálkodási csomag juttatása.

Több, hajléktalanokat gondozó intézmény munkáját is támogatjuk, elsősorban a „névtelen segítő kezek” karitatív programban felajánlott ágyneműk, takarók és tisztálkodási szerek eljuttatásával.

Pályázatok, eredmények

Kárpát medencei bibliai témájú gyermekrajz pályázat

A Budai Református Egyházközség és a Haypál Alapítvány által 2006-ban meghirdetett bibliai témájú gyermekrajz pályázatról nyugodtan elmondhatjuk, hogy a határokon is átnyúló, országos rendezvény lett belőle.

A legszebb alkotásokból több kiállítást is rendeztünk, egyrészt saját gyülekezeti termünkben, másrészt a Magyar Kultúra Alapítvány várbeli székházában.

A rajzok jótékonysági árverésen történő értékesítéséből befolyó összeget a határon túli magyar oktatási intézmények javára ajánlottuk fel. Minden olyan intézmény kapott pénzjutalmat, ahonnan érkező rajzot sikerült értékesíteni, figyelembe véve a céladományokat is, összesen 16 intézmény részesült pénzbeli jutalomban.

A program elérte célját, hiszen egy –az egész Kárpát medencét átölelő- szeretethálót sikerült kialakítani, melyen keresztül sok-sok határon túli intézményt, egyházközséget, gyülekezetet ismerhettünk meg és erősíthettük az összetartozás érzését bennük és magunkban is.

 

 

A Haypál Alapítvány továbbra is a közvetlen környezetünkben lakók segítését, támogatását tekinti egyik legfontosabb célkitűzésének, ezeken belül is főleg az idősebb korosztály tagjainak és az átmenetileg vagy tartósan nehéz élethelyzetben lévő családok eseti vagy rendszeres támogatásával.

A Kulturális Misszió keretén belül több I. kerületben lakó művész kapott már lehetőséget a bemutatkozásra. A nehéz élethelyzetűek számára olyan érték orientált programokat és alkalmakat szervezésünk és támogatunk, ahol magányukat, lelki problémáikat enyhíteni tudják.

2012- és 2013 évben pályázati pénz segítségével létesítettünk mozgásukban korlátozott idősebb testvéreink segítésére a duna-parti és a Fő utcai lépcsőkhöz kovácsolt vas korlátokat.

 

Haypál Alapítvány 1011 Budapest Szilágyi Dezső tér 3.
Telefon: 457-0109

e-mail: info@gyulekezet.hu vagy  miklody@mesterkez.hu

Bankszámlaszám: 117—01004-20189529
Adószám: 180-83732-1-41

Egyéb információk: www.gyulekezet.hu