A Budai Református Egyházközség és Haypál Alapítványa színes nyomtatásban kiadta Bettes István felvidéki magyar költő hitmélyítő verseit tartalmazó kis kötetét a gyülekezetünkhöz is kötődő négy Czenthe gyerek rajzaival illusztrálva. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány pályázatán a könyv kiadásához 200.000 forintot nyertünk. A pályázat elnyerésének egyik feltétele volt, hogy a könyvet missziós célokkal a határon túli magyar oktatási intézmények részére juttatjuk el. Annak érdekében, hogy kellő mennyiségű példányszám álljon e cél teljesítéséhez rendelkezésre a Haypál Alapítvány ugyanennyi összeget adott a kinyomtatáshoz.

A megjelentetett 500 példányból az alábbiak szerint oldottuk meg a bel-és külmissziós célokat:

  1. 2005. december 18-án a gyülekezeti gyermekkarácsonyon minden jelen lévő, a gyülekezethez tartozó kisgyermekes család kapott egy-egy könyvet ajándékba. (Láng Judit és Dr. Fridrik Lászlóné adta át a gyermekkarácsony keretében.)
  2. 2005. karácsonyára minden gyülekezeti hitoktató, lelkész és munkatárs kapott ajándékba, hogy munkájukat ezzel is segítsük.
  3. A Kárpát-medencei bibliai témájú gyermekrajz pályázatunkra rajzot küldő összes határon túli intézmény, iskola, hittancsoport, gyülekezet számára kiküldtünk a könyvből ajándékba az ottani hitoktatói munka megsegítése szándékával. Célirányok: Kárpátalja, Erdély, Felvidék és Vajdaság magyarlakta területein lévő gyülekezetek és oktatási intézmények. (A gyermekrajz pályázatra összesen 1862 rajz érkezett, az egész Kárpát-medencéből, ebből közel 500 rajz a határon túlról.)
  4. A szakemberekből álló zsűri 75 gyermek munkáját, 20 pedagógus és 5 intézmény munkáját részesítette díjazásban. Emellett 10 gyermek részesült különdíjban. A szponzorok által nyújtott értékes ajándékok mellett minden díjazásban részesülő gyermek, pedagógus és intézmény kapott 1-1 példányt a hitmélyítő könyvből is.
  5. Minden olyan gyermek is kapott a könyvből ajándékba, aki ugyan nem volt díjazott, de az eredményhirdetésre és a rajzokból rendezett jótékonysági árverésre eljött.

A program célkitűzése fentiek formájában megvalósult, hiszen számtalan sok határon túli magyar gyermekhez el tudtuk juttatni a Haypál Alapítvány és gyülekezetünk ajándékaként a szép és hasznos könyvet, melyet Erdélyi Géza felvidéki püspök és Illés Dávid budai lelkész ajánlásával jelentettünk meg.

Sem a költő, sem az illusztrátorok nem kértek honoráriumot, így csak a nyomdaköltség merült fel kiadásként. Az alkotók 10-10 darab tiszteletpéldányt kaptak a munkájukért.

A könyvből elhanyagolható mennyiségben, igény esetén értékesítésre is került pár példány. Bizományban történő értékesítésre az alábbi helyeken helyeztünk el könyveket: Ráday Könyvesház, Luther könyvesbolt, Huszár Gál könyvesbolt, saját iratterjesztésünk. Az egyéb helyen értékesítésre kerülő könyvekért befolyó összegek a Haypál Alapítvány számlájára és az Egyházközség pénztárába befizetésre kerültek.

A Református Közéleti és Kulturális Alapítványnál nyert összeggel határidőben elszámoltunk. A könyvről a Kossuth Rádió református félórájában egy szép riport is elhangzott, melyet Fekete Ágnes lelkipásztor készített a könyv szerzőjével Bettes István felvidéki költővel.

Az Evangélikus Egyház Ifjúsági missziójának lapja több oldalas színes riportban számolt be a könyv megjelentetéséről.

A résztvevők és önkéntesek nevében ezúton mondunk köszönetet támogatásukért.

Csenki Zsuzsanna –témafelelős presbiter