A Haypál Alapítvány az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően rendszeresen nyújt támogatást az I. kerületi lakosok részére az Alapítóval közösen szervezett család-és beteglátogató, idősgondozó programokhoz. A kerületben lakó idős, egyedülálló vagy segítségre szoruló tagokkal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Külön nyilvántartást vezetünk azokról, akiknek tudjuk a születési időpontját is és betöltötték a 75. évüket.

Idősgondozás, család-és beteglátogatások, közös programok szervezése – A budai református gyülekezet főállású diakónusa és kb 20 fős önkéntes végzi folyamatosan a betegek, rászorultak látogatását. Születésnapra, névnapra kisebb ajándékot, figyelmességet visznek. Karácsonyra minden 75 év feletti tagunk részére (kb 250 fő, amiből kb 120 fő I. kerületi lakos) névre szóló ajándékcsomagot készítettünk. (Ennek költségeit az Egyházközség fizette.) Minden I. kerületi gyülekezeti tagunk postán megkapta a karácsonyi Hírlevelünket. Akinek tudjuk a születésnapját annak postán évek óta köszöntőt küldünk. Idősek számára vonzó rétegprogramokat, kulturális eseményeket, kirándulásokat, lelki támaszt adó alkalmakat szerveztünk. A pályázati nyereményből támogattuk minden év januárjában a Mátraházán megrendezett évkezdő lelki hetet idős, nyugdíjas I. kerületi lakosok számára.

Önsegélyező diakóniai háló kidolgozása – Mozgásukban akadályozottak gépkocsival szállítása, alkalmanként vagy rendszeresen, orvoshoz, kórházba, alkalmainkra, bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ügyintézésben segítés. Ezt a szolgálatot önkénteseink saját gépkocsival, térítésmentesen végzik. Rendszeres az ingyenesen felajánlott használati tárgyak közvetítése a közvetlen környezetünkben élő rászorultak részére. (Ruhanemű, gyermekjátékok, könyvek.)

Ingyenes életvezetési tanácsadás – A közeli hozzátartozójukat elvesztő gyászolók részére heti rendszerességgel lelki beszélgetést tartunk, vigaszt adva a nehéz helyzetben lévő gyászolóknak. Élethelyzeti problémák megoldásához segítségnyújtás, lelki tanácsadás. Kékkereszt önsegélyező-támogató csoport működtetése szenvedélybetegségből szabadultak és családtagjaik számára heti rendszerességgel, szakemberek vezetésével. Az elváltak lelki támogatására heti rendszerességgel Válóháló csoport működik. Előre egyeztetett időpontban személyes lelkigondozás igénybevételére is van lehetőség.

Az I. kerületben lakók karácsonyi csomagjai – Alkalmi csomagokkal segítjük a rászoruló családokat, egyedülállókat, nehéz szociális helyzetűeket, átmenetileg vagy tartósan válságban levőket. Karácsonyra 12 fő részére gazdag ajándékcsomagot készítettünk a pályázati nyereményből.

Alkalmazottunk nincs, bérkifizetés nem történik, tevékenységünket önkéntesek – a Budai Református Egyházközség diakóniai bizottságának segítségével végezzük.

Köszönjük a Budavári Önkormányzat támogatását, mely hozzájárult, hogy a fenti gazdag program megvalósulhasson.

Budapest, 2012. január 18.

Dr Miklódy Márta Mária
Haypál Alapítvány

 

A Haypál Alapítvány most is várja a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását!

A HAYPÁL ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA:

18083732-1-41

Köszönjük mindazok támogatását, akik az 1 %-uk felajánlásával vagy adományaikkal az alapítvány tevékenységét eddig is támogatták.

Rövid beszámoló eddigi tevékenységünkről:

A Budai Református Egyházközség által 1996-ban létrehozott Haypál Alapítvány  alapítása óta jelentős támogatást nyújtott az egyházközség rezsiköltségeinek fedezéséhez, a gyermek-karácsonyhoz, az idősek karácsonyi megajándékozásához,a műemlék Haypál sír felújítására, a nagyváradi Gyermekmisszió, a Magyar Presbiteri Szövetség, és a szórvány és nehéz sorsú gyülekezetek támogatásához. Az Alapítvány előírásoknak megfelelően évente részletes jelentést, közhasznúsági beszámolót készít  a 1 %-os bevételek felhasználásáról. Hálásan megköszönjük és Isten gazdag áldását  kérjük mindazok életére, akik személyi jövedelemadójuk  második  1 %- át a Haypál Alapítvány részére ajánlották fel. Erre buzdítjuk továbbra is minden gyülekezeti tagunkat és támogatónkat!

Programjainkat a Budavári Önkormányzat rendszeresen támogatja. A programok megvalósulásának részletei a www.gyulekezet.hu honlapon a “Mögöttünk van” rovatban találhatók.

Részletes beszámoló:
HAYPÁL ALAPÍTVÁNY CÉLKITŰZÉSEIBEN MEGVALÓSULT FELADATAIRÓL.
Az alapítvány célja:
a. Idősek, rászoruló személyek gondozása, elsősorban az I. és II. kerület területén.
b. Idősek, fiatalok lelki gondozása.
c. Az Egyházközség diakóniai munkájának támogatása.
d. Az Egyházközség asszonyköri  szervezetének támogatása, az alapítványi célok érdekében.
e. Fiatalok nevelésének kulturális és sport- foglalkozásának támogatása.
f.  Támogatás az Egyházközség műemlék templomának és egyéb épületének felújítási
munkáiban, valamint egyéb fenntartási (közös költség, rezsi költség) költségeiben.
g. Egyéb egyházi és alapítványi érdekeket szolgáló közösségi támogatás.
h. Egyéb  alapítványi és egyházi érdekeket szolgáló oktatási költségtámogatás.
A Haypál Alapítvány  2009 évben bővítette céljait, s így  a 340 ezer Ft. alapítói vagyont
700 ezer Ft-ra emelte az alapító.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységet folytat, mely 6388.sz Bírósági határozat alapján
került jóváhagyásra.
Az Alapítvány  Kuratórium tagja 3 főből, Felügyelőbizottság 3 főből  áll.
Az Alapítvány   bevétele éves szinten  mintegy 1millió, melynek 50 %-a  pályázatokból
és adományokból, másik 50 % a személyi jövedelemadó második 1 %-ából tevődik össze.
Jelentősebb pályázataink:
2007 évben I.ker. Önkormányzat diakóniai háló, diakóniai feladatok megvalósítására
500 ezer Ft-ot, a Fővárosi Önkormányzattól 100  ezer Ft-ot kaptunk a pályázatunkra.
2008 év során  ESza Emberhalász pályázatra  500 ezer Ft-ot , valamint az
I.ker.Önkormányzat diakóniai feladatok megvalósítására 350  ezer Ft-ot  pályázott..
2009 és 2010 évek során az I.kerületi Önkormányzat diakóniai pályázatokra
350-350 ezer forintot biztosított.
Az Alapítvány támogatásai az alapító okiratban meghatározott célokkal összhangban történik.
Jelentősebb támogatásaink:
  • Egyházközség templomának  fűtési költségeihez hozzájárulás,
  • Idősek karácsonyi szeretet vendégség támogatása
  • Ifjúsági feladatok támogatása
  • Nagyváradi református gyermekmisszió  támogatása
  • Magyar Presbiteri Szövetség támogatása
  • Szórvány gyülekezetek támogatása   (6-7 gyülekezet)
  • Bibliai év során a Vizsolyi gyülekezet  támogatása
  • Egyházi érdekeket szolgáló oktatási költség támogatása
  • 2009 évben került sor (családdal együtt) a Haypál sírhely felújítására .
Az Alapítvány minden évben a törvényi előírásoknak megfelelően elkészíti a
KÖZHASZNÚSÁGI  Jelentést, melyet a Kuratóriumi Ülés hagy jóvá.
Az Alapítvány előírásoknak megfelelően évente részletes jelentést készít
a személyi jövedelemadó 1 %-ának felhasználásáról.
2011. február 27.
A Haypál Alapítvány a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatását elnyerte a kárpátaljai Szolyva község magyar nyelvű iskolája és óvodája javára.  A február 27-i istentiszteleten a kuratórium nevében Dr. Fridrik Lászlóné és Dr. Gyenes Károly személyesen adták át a két megvásárolt laptopot az iskola és óvoda képviselőinek.
Ugyanekkor került átadásra a decemberi jótékonysági koncert bevétele is.
Legközelebb várhatóan májusban találkozunk, amikor a Szeretethíd programon belül szeretnénk a fennmaradó összegből megvásárlásra kerülő iskolai segédeszközöket hozzájuk kivinni.
Egyéb info és fotók: www.gyulekezet.hu
2010. december 10.
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A KÁRPÁTALJA SZOLYVA ISKOLÁJA, ÓVODÁJA JAVÁRA
Közreműködik: a Moholy Nagy Művészeti Egyetem Momento kórusa!
A preselyadományokkal a magyar nyelvű oktatást támogathatják.