A Haypál alapítvány alapítói okirat szerinti elsődleges célja gyülekezeti életünk támogatása, ezen belül az idős gondozásban és a diakóniai munkában anyagi és fizikai segítség nyújtása.

Emellett -forrásainkhoz mérten- igyekszünk anyagi és természetbeni támogatást nyújtani a körzetünkben élő elesetteknek, határon túli magyar testvéreinknek.

Az alapítvány munkáját 2012.januártól 3 fős kuratórium irányítja.

A kuratórium elnöke dr.Miklódy Márta Mária, tagjai: Braczkó Zsuzsanna és dr.Gyenes Károly.

Alkalmazottaink nincsenek, tevékenységünket a Diakóniai Bizottsággal összehangoltan, térítésmentes szolgálat útján végezzük.

Az új kuratórium megalakulása utáni első feladata az irattár rendbetétele volt, majd anyagi erőforrásainkat számba véve elkészítettük éves tervünket.

Kiadásainkat a bevételek függvényében tudtuk tervezni:

-Januárban átutaltunk 100.000.- Ft-ot a Presbiteri Szövetség számlájára. Erről még az előző évben határozott a Kuratórium.

-Szintén előző évi önkormányzati pályázaton nyert pénzből támogattuk a mátraházi csendes hét rászoruló résztvevőit.

2012-től anyagi erőforrásaink megcsappantak –ezt előre is láttuk- így elsődlegesen idős testvéreink támogatását igyekeztünk megvalósítani.

  • Régi óhaja volt nehezen közlekedő testvéreinknek a főbejárati alsó lépcsősorhoz korlát készíttetése. A műemléki előírásoknak megfelelően ide kettő darab kovácsolt vas korlát készült.
    A megvalósításhoz pályázaton nyert pénz mellett nagyobb részben saját forrást használtunk fel.
    A tervezésért és engedélyeztetésért Szakál Ferenc építész testvérünket illeti köszönet.
  • Az előző évekhez hasonlóan anyagilag és természetben (a karácsonyi tasakok megvételével) járultunk hozzá 75 éven felüli testvéreink karácsonyi szeretet vendégségének megrendezéséhez.
  • 50-50 ezer forinttal támogattuk a garai és a nagyváradi cigánymissziós alapítványokat.
  • Kerületünkben működő, halmozottan fogyatékos gyermekek „Szivárványország” Napközi Otthonának képességfejlesztő eszközöket és játékokat vásároltunk.

Bevételi oldalon a szja 1 %-os átutalása a tavalyi év felére esett vissza, az adományok is elfogytak.

2012-01.01-én új ún. Civil törvény lépett életbe, mely a közhasznúsági fokozattal rendelkező alapítványokat kettős könyvvitelre kötelezi.

A feladat ellátásához mérlegképes könyvelővel szerződtünk, aki 25.000.- Ft éves díj ellenében vállalta a feladatot.

Befizetett szja 1-1% -nak az adózó rendelkezése szerinti felhasználását a többször módosított 1996.évi CXXVI. törvény szabályozza.

A kedvezményezettek körét a tv. 4.§ és 4/A §-a sorolja fel.

A 4.§ kedvezményezetti körébe tartoznak az alapítványok, az egyházakat pedig a 4/A § hatálya alá sorolták be. (ide nem értve a belső egyházi jogi személyt, kivéve, ha techn.számmal látták el)

Egy adózó külön-külön mindkét csoport javára rendelkezhet, vagyis 066-os technikai szám alatt a Magyarországi Református Egyház javára és gyülekezetünk Haypál Alapítványának javára a 18083732-1-41 adószám feltüntetésével.

Köszönjük!

 

Miklódy Márta Mária sk.

Hay Pál Alapítvány 2012. éves beszámolója

Melléklet a  beszámolóhoz

Közhasznúsági melléklet