Haypál Alapítvány  2018. évi beszámolója

A Haypál alapítvány alapítói okirat szerinti elsődleges célja gyülekezeti életünk támogatása, ezen belül az idősgondozás és a diakóniai munkához lelki, anyagi és fizikai  segítség nyújtása.

Az alapítvány munkáját  3 fős kuratórium irányítja.

Alkalmazottaink nincsenek, tevékenységünket a Diakóniai Bizottsággal összehangoltan,  térítésmentes szolgálat útján végezzük.

2018. évi bevallásainkat, adminisztratív kötelezettségeinket határidőben teljesítettük, közhasznú fokozatunkat megőriztük.

Cégkapus regisztrációnk 2017.augusztusában megtörtént.

Törvényi előírás a kettős könyvvitel, amit külső, szakképzett könyvelő végez.

Kiadási oldalon:

- Évek óta rendszeresen részt veszünk az I.kerületi önkormányzati pályázatokon.Az előző évekhez hasonlóan  az itt nyert pénzből  támogatjuk a mátraházi csendes héten  résztvevő, anyagilag rászoruló testvéreinket.

-harmadik alkalommal  szerveztünk  autóbuszos 3 napos kirándulást Marosvásárhelyre, a gyülekezet és az alapítvány által támogatott Emmaus gyermekotthon meglátogatására.

Az autóbusz bérleti és járulékos költségeit  ezúttal saját erőből fedeztük.

Rászoruló testvéreink  költségeit az alapítvány állta.

 

- Az előző évekhez hasonlóan anyagilag  és  természetben (a  templomunk képével díszített karácsonyi tasakok megvételével) járultunk hozzá 75 éven felüli testvéreink karácsonyi szeretet vendégségének megrendezéséhez, ill. megajándékozásukhoz.

 

-A nagyváradi gyermekmisszióval alapításunk óta tartjuk a segítő kapcsolatot .A halmozottan  hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyi csomagjainak összeállításához minden évben hozzájárulunk. Ezen kívül támogattuk a  kárpátaljai Szernye és a felvidéki Csata   települések roma gyermekeinek  karácsonyi megajándékozását.

Bevételi oldalon:

-   elsődleges bevételi forrásunkat  a szja 1 %-os  évenkénti átutalása  jelenti.

-  Évek óta  kapunk pályázati úton támogatást az I.kerületi Önkormányzattól is. (az itt nyert összeget rendszeresen a mátraházi csendes héten  részt vevő, anyagilag rászoruló testvéreink segítésére fordítjuk)

-  Adományokat és a gyászoló család által felajánlott  koszorúmegváltási pénzt határon túli  magyar gyermekek karácsonyi  megajándékozásához  használtuk fel.

 

Budapest 2019 .01.08.

Miklódy Márta Mária sk.