Haypál Alapítvány  2016. évi beszámolója

 

A Haypál alapítvány alapítói okirat szerinti elsődleges célja gyülekezeti életünk támogatása, ezen belül az idősgondozás és a diakóniai munkához anyagi és fizikai  segítség nyújtása.

Az alapítvány munkáját  3 fős kuratórium irányítja.

Alkalmazottaink nincsenek, tevékenységünket a Diakóniai Bizottsággal összehangoltan,  térítésmentes szolgálat útján végezzük.

2016. évi bevallásainkat, adminisztratív kötelezettségeinket határidőben teljesítettük, közhasznú fokozatunkat megőriztük.

Törvényi előírás a kettős könyvvitel, amit külső, szakképzett könyvelő végez.

 

Kiadási oldalon:

- Évek óta rendszeresen részt veszünk az I.kerületi önkormányzati pályázatokon.Az előző évekhez hasonlóan  az itt nyert pénzből  támogatjuk a mátraházi csendes hét rászoruló résztvevőit.

-Pályázati pénz bevonásával kirándulást szerveztünk Nagyváradra és Marosvásárhelyre, a gyülekezet és az alapítvány által támogatott gyermekotthonok meglátogatására. (beszámoló www.haypalalapitvany.hu

- Az előző évekhez hasonlóan anyagilag  és  természetben (a  templomunk képével díszített karácsonyi tasakok megvételével) járultunk hozzá 75 éven felüli testvéreink karácsonyi szeretet vendégségének megrendezéséhez, ill. megajándékozásukhoz.

-A nagyváradi gyermekmisszióval alapításunk óta tartjuk a segítő kapcsolatot.A halmozottan  hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyi csomagjainak összeállításához járultunk hozzá 50.000,-Ft adománnyal.

 

Bevételi oldalon:

-   elsődleges bevételi forrásunkat  a szja 1 %-os  évenkénti átutalása  jelenti.

-Igyekszünk pályázatok útján is pénzhez jutni, pályázat figyeléssel minden számunkra elérhető pályázaton indulunk

Beadtuk pályázatunkat a NEA-16-NO-M jelű kiírásra. (nemzeti összetartozás kategória, gyülekezeti kirándulás szervezése cím alatt)

Itt 700.000,-Ft támogatást nyertünk, amit az erdélyi kiránduláson felhasználtunk.

-Indultunk a Reformáció 500.évfordulójára meghirdetett pályázaton is, ahol 200.000,-Ft-ot nyertünk a Budai Református Egyházközség története c. kiadvány megjelentetéséhez. (1500 pld. decemberben elkészült.)

-  Évek óta  kapunk pályázati úton támogatást az I.kerületi Önkormányzattól is. (az itt nyert összeget rendszeresen a mátraházi csendes héten  részt vevő, anyagilag rászoruló testvéreink segítésére fordítjuk)

 

Budapest 2017.01.07.

Miklódy Márta Mária

kuratóriumi elnök